Mime Rådgivning AS

Valdresvegen 61, 2900 Fagernes

Om oss

Selskapet er etablert av personer med lang erfaring innen bransjer som: Olje og gass, bygg og anlegg, samt peronal og HR tjenester til ulike bransjer.

Faglig kompetanse innen: Boreteknologi, logistikk og materialadministrasjon, rigg og stillasbygging, løfteoperasjoner, HMS, kvalitetsstyring, ledelse og administrasjon, HR og personal.

Med bakgrunn i erfaring fra store og små bedrifter, fast produksjon og prosjektbasert produksjon tilbyr vi tjenseter og tar på oss oppdrag og rådgivning innenfor områdene HR, HMS, kvalitetssikring, internkontroll og det som naturlig faller innunder disse områdene.

Vi tilbyr tjenseter utført lokalt hos bedrifter og arbeidssteder, eller som fjernstøtte etter behov.

Vi har kontoradresse Fagernes i Nord Aurdal, men utfører landsdekkende oppdrag etter kundens behov.

Vi tilbyr tjenester for store og små bedrifter innen de fleste typer næringer i Norge inklusiv Norsk sokkel

Vår Policy

  • Levere med høy kvalitet
  • Levere personell med høy kompetanse og erfaring
  • Levere en kundetilpasset tjeneste eller produkt
  • Levere et produkt eller tjeneste målrettet mot kundens behov
  • Gjøre gode avklaringer på kundens behov og måloppnåelse før, under og etter leveranse

Lurer du på hvor selskapets navn er forankret:

Mime kommer fra Norrøn mytologi: Følg lenke til Wikipedia (Mime(mytologi)

Vi vil at våre tjenester, leveranser og råd skal reflektere den beste kunnskapen på områdene vi påtar oss.

Jan Ove Rognstad

Daglig leder
Tlf: 40189164Send mail
Les mer
27 år fra entreprenør- og operatør selskaper offshore. Med følgende fagområder: Boreteknologi, rigging og løfteoperasjoner, materialadministrasjon og logistikk, HMS ledelse og administrasjon.
15 års erfaring innen bygg- og anleggs bransjen, med HMS på flere nivå fra prosjekt til konsern. Spisskompetanse innen: Styringsystemer, ressursledelse og internkontroll, risikostyring, beredskap og granskning
envelopephone-handsetmap-markerchevron-down