Selskapet inngikk 21.02.24 kontrakt med Sotra Link Construction

Oppdragets art: Mime Rådgivning bidrar i etablering av prosedyrer og instrukser, samt opplæring i prosjektet innenfor kran og løfteoperasjoner. Lenke til prosjektets hjemmeside: https://sotralink.no/

Selskapets inngikk 1 januar en forlenget avtale med Veidekke ASA

En konsulent i et engasjement fra 01.01.24 frem til 01.07.24.
Oppdrags art: HMS rådgivning og gjennomføring av Veidekke konsernets felles HMS tiltak.

Selskapets første avtale ble inngått med Veidekke ASA fra 1. oktober 2023.

En konsulent i et engasjement fra 01.10.23 frem til 01.01.24. Evaluering og avklaring av videre behov gjøres ila. desember 2023.

Oppdrags art: HMS rådgivning og gjennomføring av Veidekke konsernets felles HMS tiltak.

Det er hyggelig og tillitsvekkende å få oppdrag for Norges største entreprenørselskap, som også er kjent som en av bransjens ledende innen HMS.

Mime Rådgivning AS ble stiftet 21.01.2023. Selskapet ble registrert i Foretaksregisteret 8.02.23 med organisasjonsnummer: 930 790 869. Selskapet har to eiere: Jan Ove Rognstad (styreleder) og Jannike Hellen Rognstad (nestleder). Jan Ove Rognstad er ansatt som daglig leder. Selskapet vil i hovedsak starte å tilby operative tjenester fra 01.10.2023