Publisert:
10/03-2024

Publisert: 10/03-2024

Selskapets inngikk 1 januar en forlenget avtale med Veidekke ASA

En konsulent i et engasjement fra 01.01.24 frem til 01.07.24.
Oppdrags art: HMS rådgivning og gjennomføring av Veidekke konsernets felles HMS tiltak.