Mime Rådgivning AS

Velkommen til hjemmesiden vår. Her finner du informasjon om selskapet og våre tjenester

HMS - Sikkerhet

Oppdrag, tjenester og rådgivning innen de fleste områder for Sikkerhet: Ledelse, opplæring, risikostyring, beredskap, granskning samt rutiner og internkontroll. Se mer under "Tjenester"

HMS - Arbeidsmiljø

Oppdrag, tjenester og rådgivning innen flere områder for Arbeidsmiljø: Ledelse, opplæring, kartlegging med oppfølging samt rutiner og internkontroll. Se mer under "Tjenester"

Kvalitet

Oppdrag, tjenester og rådgivning innen de fleste områder for Kvalitet: Ledelse, kvalitetsplaner, standarder, sertifiseringer, internkontroll, avvikssystemer og kontrollrutiner. Se mer under "Tjenester"

HR og Personaltjenester

Oppdrag, tjenester og rådgivning innen flere områder for HR og Personal: Ledelse, opplæring, regelverk for arbeidstid, refusjoner og fravær. Se mer under "Tjenester"
Våre tjenester

Vår Policy

Levere med høy kvalitet

Levere personell med høy kompetanse og erfaring

Levere tjenester og produkter tilpasset kundens behov

Gjøre gode avklaringer på kundens behov og måloppnåelse før, under og etter leveranse

Mer om oss